Trainingen

De verschillende manieren van onderhandelen komen aan bod, zoals positioneel onderhandelen en belangen-georiënteerd onderhandelen. De voorbereiding met je cliënt, het klankbordgesprek in de pauze van de rechtszitting, het openingsbod, de onderhandelingsdans, en de keuze: overbruggen we de kloof of niet? Veel aandacht is er ook voor het gesprek na terugkeer in de rechtszaal. Wat is effectief gedrag als je alsnog met je client op een schikking wilt aansturen? En wat als jedat per se niet wilt?

Onze trainingen hebben een los ontwerp. Wij leveren maatwerk naar gelang het soort rechter waar je pleegt te verschijnen (kantonrechter, civiele handelsrechter, bestuursrechter). Op vrijwel elk rechtsgebied hebben wij uit het leven gegrepen casus om mee te werken.

schikken op de gang Basistraining civiel

Doelgroep: procesjuristen met (enige) ervaring met schikkingscomparities

Schikken op de gang basistraining bestuur

Doelgroep: juristen die bestuursorganen vertegenwoordigen bij de bestuursrechter

Verdiepingstraining

Doelgroep: procesjuristen met ruime ervaring met schikkingscomparities die de basistraining hebben gevolgd

Quotes van deelnemers