De rechter stuurt u de gang op. Wat nu?

Kent u het vijfstappenplan voor succesvol onderhandelen op de gang?

Weet u hoe u in de rechtszaal en op de gang de doelen van uw cliënt optimaal kunt dienen?

Wij kennen de theorie en de praktijk en helpen u graag een stap verder!

Onze missie

Kent u het vijfstappenplan voor succesvol onderhandelen op de gang?

Weet u hoe u in de rechtszaal en op de gang de doelen van uw cliënt optimaal kunt dienen?

Wij kennen de theorie en de praktijk en helpen u graag een stap verder!

Schikken op de gang

Alle professionals die regelmatig met hun cliënten naar rechtszittingen gaan, kennen het: na een eerste ronde van vragen en antwoorden word je “naar de gang gestuurd” om te kijken of je met een minnelijke regeling een streep onder de zaak kunt zetten.

Door de aandacht voor ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’ zal dit in de toekomst steeds vaker voorkomen.

Onderhandelen op de gang, je wilt het als procesjurist goed kunnen. Maar lang niet elke advocaat, medewerker bezwaar en beroep, rechtsbijstand- of bedrijfsjurist heeft die vaardigheid geleerd. Wij hebben daarom een serie trainingen ontwikkeld: “Schikken op de gang”. Al meer dan 10 jaar geven wij deze in company bij advocatenkantoren, rechtsbijstandverzekeraars en overheden.

Schikken op de gang

Alle professionals die regelmatig met hun cliënten naar rechtszittingen gaan kennen het: na een eerste ronde van vragen en antwoorden word je “naar de gang gestuurd” om te kijken of jemet een minnelijkeregeling een streep onder de zaak kunt zetten.

Door de aandacht voor ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’ zal dit in de toekomst alleen maar vaker voorkomen.

Het onderhandelen op de gang hoort dan ook bij de vaardigheden waar elke procesjurist over moet beschikken. Maar lang niet elke advocaat, medewerker bezwaar en beroep, rechtsbijstand- of bedrijfsjurist heeft die vaardigheden in zijn opleiding geleerd. Om in deze leemte te voorzien hebben wij een serie trainingen ontwikkeld onder de titel: “Schikken op de gang”. Deze trainingen verzorgen wij al vele jaren in company bij advocatenkantoren, rechtsbijstandverzekeraars en overheden.

Over ons

Wij zijn mensen van de praktijk met vele jaren ervaring in de advocatuur, de rechtspraak en mediation. Daarnaast zijn wij allebei ervaren trainers. In onze trainingen vind je dan ook een minimum aan theorie, en een maximum aan concrete handvatten voor je gedrag in de rechtszaal, in de gang, en weer terug in de rechtszaal.

Trainingen

De verschillende manieren van onderhandelen komen aan bod, zoals positioneel onderhandelen en belangen-georiënteerd onderhandelen. De voorbereiding met je cliënt, het klankbordgesprek in de pauze van de rechtszitting, het openingsbod, de onderhandelingsdans, en de keuze: overbruggen we de kloof of niet? Veel aandacht is er ook voor het gesprek na terugkeer in de rechtszaal. Wat is effectief gedrag als je alsnog met je client op een schikking wilt aansturen? En wat als je dat per se niet wilt?

Onze trainingen hebben een los ontwerp. Wij leveren maatwerk naar gelang het soort rechter waar je pleegt te verschijnen (kantonrechter, civiele handelsrechter, bestuursrechter). Op vrijwel elk rechtsgebied hebben wij uit het leven gegrepen casus om mee te werken.

schikken op de gang Basistraining civiel

Doelgroep: procesjuristen met (enige) ervaring met schikkingscomparities

Schikken op de gang basistraining bestuur

Doelgroep: juristen die bestuursorganen vertegenwoordigen bij de bestuursrechter

Verdiepingstraining

Doelgroep: procesjuristen met ruime ervaring met schikkingscomparities die de basistraining hebben gevolgd

De vijf stappen voor succesvol onderhandelen op de gang

1. stem af

2. zet de toon

3. dans de dans

4. tel je knopen

5. bouw een brug

(of niet)

1. stem af

U bent met uw cliënt de gang op gestuurd. Hoe komt u met uw cliënt op een lijn over de opdracht die de rechter u heeft gegeven?

2. Zet de toon

Uw collega en u zoeken elkaar op. Hoe opent u het onderhandelingsgesprek?

3. Dans de dans

Het spel van geven en nemen komt op gang. Hoe behartigt u optimaal de doelen van uw cliënt in de korte tijd die beschikbaar is?

4. Tel je knopen

Deal of geen deal. Hoe maakt u met uw cliënt die afweging?

5. bouw een brug, of niet

Hoe rondt u de onderhandeling af? En hoe communiceert u daarover met de rechter?